Neki od čestih problema i svajeti za bolje 3D printanje

Toplinska deformacija koja uzrokuje deformiranje 3D printanog modela predstavlja vrlo neželjenju karakteristiku. Najčešće ova neželjena pojava je direktno vezana uz temperatutu 3D printanja, okoline ili rasipavanje topline u okolinu.

Jednan od čestih problema koji se javljaju prilikom 3D printanja je pomicanje slojeva “Layer shifting”. Ovaj problem je najčešće uzrokovan lošom kalibracijom 3D printera te lošim pozicioniranjem ekstudera 3D printera po X, Y osima.
Loš izgled površine 3D printanih modela je vrlo čest problem koji se javlja prilikom 3D printanja. Najčešće je taj problem vezan je uz previsoke temperature 3D printanja ili brzine 3D printanja. Prilagodbom navedenih parametara moguće je postići kvalitetniju površinu 3D printanih modela.
Loša adhezija između platforme i printanog modela, često može uzrokovati velike probleme prilikom 3D printanja. Kako bismo izbjegli takvu situaciju najbolje je upotrijebiti ljepilo ili poseban sprej koji povećava adheziju između modela i podloge.
Ponekad 3D printanje je dug proces, te nismo u mogućnosti kontinuirano nadzirati proces 3D printanja. Zbog niza čimbenika može doći do neželjenog prekidanja procesa koji može uzrokovati u konačnici potpuno neispravan 3D printani mode.

Koraci za uspješan 3D print

Donosimo Vam nekoliko savjeta za uspješno 3D printanje

Filament

Korištenje kvalitetnih i ispitanih filamenata koji su provjereni od strane proizvođača 3D printera.

Ponuda filamenata

Pretraži

Priprema modela

Korištenje adekvatnog programa za pripremu 3D modela koji najbolje optimizira putanje ekstrudera 3D printera.

Parametri

Korištenje već standardiziranih i optimiziranh parametara 3D printanja kao što su: temperatura printanja, brzina 3D prinanja i brojni drugi.

Click outside to hide the comparison bar
Usporedi