Anisoprint Composer

Tehnologija anisoprinta novo je rješenje za proizvodnju izuzetno čvrstih i laganih dijelova i struktura od kompozitnih materijala sa širokim rasponom fizičkih i mehaničkih karakteristika.

Moćan, pouzdan, drugačiji od ostalih

Jednostavan za korištenje, poseban „desktop“ 3D printer spreman na sve zahtjeve industrije, standarde i preciznost. Iznimno moćna i stabilna platforma namijenjena za industrijsku primjenu. Printanje kompozitnim vlaknima ostvaruje visoku čvrstoću modela.

Grijana staklena, izmjenjiva podloga do 120°C

Glava printera: FFF ekstruder i CFC ekstruder s rezačem za kompozitna vlagna

Anisoprint CFC (composite filament coextrusion) tehnologija

Anisoprint tehnologija temelji se na polaganju kompozitnih niti (CFC composite filament coextrusion). Različiti termoplastični polimeri mogu se ojačati kompozitnim vlaknima, konsolidirati i stvrdnuti u jednostupanjskom potpuno automatiziranom procesu koji ne zahtijeva naknadnu obradu. Dvije komponente (vlakna + impregnacija) osigurava nisku poroznost, dobru adheziju vlakana na polimer i vrhunska mehanička svojstva.

Anisoprint omogućuje aditivnu proizvodnju laganih dijelova kompozitnih materijala složenog oblika s vrhunskim mehaničkim svojstvima za krajnju proizvodnju u zrakoplovnoj, automobilskoj, robotičkoj i zdravstvenoj industriji. Nove tehnologije želi zamijeniti metalne dijelove optimalnijim dijelovima od kompozitnih materijala u širokom spektru slučajeva.

Anisoprint Composer može raditi s sljedećim kompozitnim materijalima:

  • CCF composite carbon fiber
  • CBF composite basalt fiber

Dva ulaza, jedan izlaz u composite ekstruderu

Kao što je opisano i na slici na kompozitnom ekstruderu se nalaze dva ulaza. Jedan je predviđen za kompozitna vlakna, a drugi za filament kojim se povezuje vlakno. Na dnu ekstrudera kroz mlaznicu izlazi homogena smijesa filamenta s kompozitnim vlaknima.

U nastavku je slikovito prikazana klasična FDM tehnologija u odnosu na kompozitnu FDM tehnologiju 3D printanja.

Kompozitni materijali

CCF – Composite Carbon Fiber

Anisoprint CCF je dvo-komponentni materijal, koji sadrži ojačavajuće Karbonsko vlakno i vezivnu komponentu (impregnacijsko sredstvo). Vezivna komponenta osigurava kvalitetnu impregnaciju vlakna karbona za ojačanje i dobru adheziju na različite vrste termoplastičnih materijala. Različiti termoplastični vezivni materijali mogu se koristiti za postizanje željenih fizikalnih svojstava, toplinskih, kemijskih, otpornost na vanjske uvijete ili druga svojstava. Materijal nastaje u procesu koekstruzije CCF ojačavajućeg vlakna i termoplastične niti za konsolidaciju na licu mjesta.

Kompozitna vlakna koriste se za ojačanje plastike tijekom izrade modela, što čini model lakšim i tvrđim od aluminija.

Anisoprint CCF 1.5K isporučuje se na spulama od 750 m vlakana, što je dovoljno za izradu potpuno kompozitne kocke 56x56x56 mm ili potpuno kompozitne ploče veličine A3 papira i debljine 2,9 mm.

 
 
CBF – Composite Basalt Fiber

Anisoprint CBF je dvo-komponentni materijal, koji sadrži ojačavajuće Bazaltno vlakno i vezivnu komponentu (impregnacijsko sredstvo). Ima veliku pažnju u industriji kompozita, jer je kemijski stabilan i imaju izvrsna mehanička i toplinska svojstva. Zbog svoje visoke komercijalne vrijednosti, Bazalt ima mnogo primjena u polimernoj i građevinskoj industriji. Iako je doza Bazalta ključni čimbenik u kompozitima ojačanim bazaltnim vlaknima (BFRC), a mehaničke se značajke značajno poboljšavaju kako se doziranje povećava, sučelje vlakno-komponent je još jedan važan parametar koji određuje performanse BFRC-a tijekom njihovog vijeka trajanja. Prianjanje između komponente i Bazalta presudno je za prijenos naprezanja i poboljšanje mehaničkih svojstava kompozita.

Kompozitna bazaltna vlakna nude sljedeće pogodnosti:

  • 15 puta tvrđa i čvršća od uobičajene plastike
  • Odnos čvrstoće i mase više je od dva puta veći nego za aluminij 2024-T351
  • 5 puta lakši od čelika i jak kao nehrđajući čelik

Anisoprint CBF isporučuje se na spulama od 750 m Bazaltnog vlakana.

Slicer software Aura

Uz Anisoprint Composer posebni softver (slajser) Anisoprint Aura uključen je besplatno za pripremu zadataka printanja. Omogućuje slajsanje 3D modela u određenom formatu (STL, STEP, IGES), optimiziranje i podešavanje putanja i volumenskih udjela kopozitnih vlakana u različitim zonama modela. Aura nudi mogućnost definiranja različitih temperatura za klasične i kompozitne mlaznice, postavljanje makro slojeva s boljim tolerancijama debljine, definiranje neojačanih putanja za printanje, lomljivih ili rastopljivih potpornih struktura koje će se printati s plastičnom mlaznicom.

Composer A3 i Composer A4

Anisoprint u svom proizvodnom asortimanu Composer 3D printera nudi dva izbora.

  1. Composer A4 – gabariti printanja su 296 x 210 x 140 mm
  2. Composer A3 – gabariti printanja su 420 x 297 x 210 mm

Osim gabarita printanja samo ih još razlikuje masa samog printera, položaj ekstrudera i njihova vanjska dimenzija uređaja. Više o svim ostalim parametrima navedenih 3D printera možete pogledati na niže navedenoj slici.

Click outside to hide the comparison bar
Usporedi