3D printanje ABS – a koristeći Dimafix

3D printanje ABS – a koristeći Dimafix

Imate problema prilikom 3D printanja? Prvi sloj Vam se ne lijepi na podlogu 3D printera? Dimafix sredstvo omogućuje bolju adheziju (prianjanje) na podlogu 3D printera te omogućuje bolji i kvalitetniji 3D print modela. Svojstvo povećanja adhezije povećava lakoću 3D printanja za brojne materijale koji zahtijevaju 3D printanje na višim temperaturama (ABS…)  te se zbog prevelike razlike u temperaturi počnu javljati naprezanja koja uzrokuju deformiranje konačnog modela. Dimafix sredstvo za povećanje adhezije ispod temperature od 50 *C omogućuje lako i jednostavno odvajanje printanog modela od podloge te se lako uklanja sa  običnom vodom.

dimafix-sprej

Dimafix moguće je kupiti u obliku „stick“  bočice ili spreja, ovisno o Vašim preferencijama te konstrukciji 3D printera.

O Dimafix proizvodu pogledajte na sljedećem linku

Naručite Dimafix sredstvo za povećanje adhezije na našem web shop-u!