Raise3D – 32 nova industrijska filamenta za E2CF

Raise3D – 32 nova industrijska filamenta za E2CF

Raise3D je nedavno najavio proizvodnju 32 nova industrijska filamenta za E2CF 3D printer.  E2CF je 3D printer temeljen na platformi E2 3D printera no posebno optimiziran za filamente ojačane vlaknima.

E2CF je početni 3D printer za filamente ojačane vlaknima a  RMF500 je industrijske linije i vodeći je za printanje s filamentima ojačanim vlakima.

Novi filamenti imaju visok omjer čvrstoće i težine i vrlo preciznu izvedbu tijekom dugotrajnih procesa što ih čini posebno prikladnima za industrije poput automobilske, zrakoplovne i zdravstvene zaštite. Podobni su za brojne primjene kao što su šablone i učvršćenja, inženjerski alati i brojni industrijski dijelovi za krajnju upotrebu. Novi filamenti rezultat su bliske suradnje između Raise3D i 16 svjetski poznatih proizvođača filamenata (BASF Forward AM, Covestro, eSUN, Extrudr, FiberThree, Grupa Azoty, Handtmann, Jabil, Kexcelled, Kimya, LEHVOSS, NHH, Polymaker, RadiciGroup High Performance Polymers, Spectrum Filaments i TreeD), koji sudjeluju u Raise3D “Open Filament Program (OFP)” i postigli su vrhunske rezultate koristeći svoj filament s Raise3D E2CF 3D printerom. Filamenti tj profili odobreni u okviru programa “Open Filament Program” mogu se pronaći u Raise3D-ovoj knjižnici idejaMaker. Da biste preuzeli ili uvezli profile za printanje na E2CF u ideaMaker programu posjetite biblioteku Raise3D ideaMaker Library. U nastavku je lista proizvođača filamenata i njihovih linija koji sudjeluju u programu “OFP”