Strojarstvo – zupčanik

Strojarstvo – zupčanik

U ovom projektu korišten je Raise3D Pro2 plus 3D printer koji je omogućio vizualizaciju i funkcionalnost konačnog modela “zupčanika”. Na ovaj način projektni tim dobio je jasnu sliku o konačnom izgledu zupčanika, kao i o njegovoj mogućoj funkcionalnoj ulozi. Sve navedeno je omogućilo bolju kordinaciju i finalnu realizaciju unutar projektnog tima.

 

Testni filament koji je korišten bio je Polymaker PC-PBT (https://eu.polymaker.com/product/polymaker-pc-pbt/) te se iskazao vrlo dobrim i otpornim za ovako funkcionalni model. Koristili smo i ljepilo Magigoo PC koji se koristi kako bi se bolje povezao prvi sloj modela s podlogom printera.